Blokkjede revolusjon

Når vi gjør en transaksjon bruker vi banken som en pålitelig mellommann, Men blockchain gjør at forbrukere og leverandører kan koble seg direkte sammen, og behovet for banken som tredjepart forsvinner. 

En blokkjede er en kjede av blokker som inneholder informasjon. Fremfor at informasjonen ligger et sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører så har alle kjedene tilgang til informasjonen og man får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Om endringene godkjennes av alle partene så kan prosessen fortsette. 

bilde:  https://www.coinhouse.com/learn/blockchain/


Hvordan fungerer det ? 

Hvis man Bruker Bitcoin så vil blockchain lagre detaljene for hver transaksjon av den digitale valutaen. Teknologien stopper den samme Bitcoin som blir brukt mer enn en gang. 

Bilde: https://www.ft.com/content/eb1f8256-7b4b-11e5-a1fe-567b37f80b64


Hvorfor er det så revolusjonerende?

Teknologien kan fungere for nesten alle typer transaksjoner som inkluderer verdi, inkludert penger, varer og eiendom. De potensielle bruksområdene er nesten ubegrensede: fra å samle inn skatter til å gjøre det mulig for migranter å sende penger tilbake til familien i land der banktransaksjoner er vanskelig. 

Blockchain kan også bidra til å redusere svindel fordi hver transaksjon vil bli registrert og distribuert offentlig så alle parter kan se og følge med på endringer. 

Noen praktiske bruksområder for blokkjeder 

-Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon 

Når en pasient behandles på et sykehus oppstår det en  mengde med informasjon: røntgenbilder, prøvesvar, resepter, kurver, sykemeldinger og diagnoser. Denne infoen blir liggende i alle sykehusets systemer, men denne infoen burde også være tilgjengelig for pasienten. Hvis man benytter seg av blokkjede teknologi, kan sannheten ligge flere steder uten fare for avvik. Hvis vi drar til en annen lege, eller på et annet sykehus er det nyttig å ha med dokumentasjonen. Det vil også legge mer press på helsevesenet til å gjøre kloke og grundigere vurderinger. 

-Spore betalinger og øremerkede bistandspenger 

Tid og ressurser går med på å dokumentere at offentlige penger brukes etter hensikt, f.eks. At bistandspenger virkelig går til skoler, at en stortinget bevilget øremerket kreftforskning faktisk går til kreftforskningen, eller at en alenefar men bostøtte bruker bostøtten til bolig og ikke noe annet. Hvis alle offentlige penger ble veskelt inn til “NOK COIN” – en sporbar digital valuta. Da kunne vi ha fulgt den spesifikke bevilgningen, i all fall frem til pengene forlot offentlig sektor og ble vekslet til vanlige norske kroner.  

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/blockchain-explained-simply/

Kunstig intelligens og fremtiden

Deloiette definerer kunstig intelligens som: en Teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. 

Noen eksempler på Kunstig intelligens som vi møter i hverdagen er:

Google søk

Søkemotoren til google er en stor del av hverdagen vår, jeg bruker den ihvertfall så og hver dag, ofte flere ganger om dagen. Google bruker kunstig intelligens i form av dyp læring og kunstig nevrale nettverk til tjenesten. 

Chatboter og Kundeservice

Mange seleskaper bruker chatboter på nettsidene dems, da chatter man med algorimer og ikke virkelige mennesker. 

Film og musikkanbefalinger 

Spotify og netflix bruker kunstig intelligens til å skreddersy musikk og filmanbefalinger til oss.  

Oppdage svindelforsøk 

  Banken benytter seg av kunstig intelligens, om bankkortet ditt blir brukt på et uvanlig sted, så kan dette oppdages av programmer som i sanntid analyserer de kjøpene du gjør.

Netthandel 

Nettbutikker bruker kunstig intelligens til å analysere handlevanene våre og brukermønsteret. 

Hvordan vil Kunstig intelligens påvirke oss i fremtiden?

“kunstig intelligens kommer til å forandre verden mer enn noe i menneskehetens historie. Mer enn strøm. ”- AI-orakel og venturekapitalist Dr. Kai-Fu Lee, 2018

Kunstig intelligens påvirker fremtiden for praktisk talt alle bransjer og ethvert menneske. Kunstig intelligens har fungert som den viktigste driveren for nye teknologier som big data, robotikk og IoT, og dette vil den trolig vis forsette med langt inn i fremtiden.

Noen sektorer er i starten på reisen med kunstig intelligens og andre er allerede godt på vei, men en ting vi alle kan være enig om er at vi har en lang reise foran oss. Den innvirkningen kunstig intelligens har på livene våre er vanskelig å ignorere.

  • Transport: Selv om det kan ta et tiår eller mer å perfeksjonere dem, vil autonome biler en dag kjøre oss fra sted til sted.
  • Produksjon: roboter jobber sammen med mennesker for å utføre et begrenset spekter av oppgaver som montering og stabling.
  • Helsevesen: i fremtiden vil nok helsevesenet benytte seg mer av kunstig intelligens for å diagnotisere sykdommer raskere og mer nøyaktig. Virtuelle sykepleieassistenter vil nok bli tatt i bruk for å overvåke pasienter og Big data kan bli tatt i bruk for å skape en mer personlig pasientopplevelse.
  • Utdanning: Tekstbøker vil digitaliseres ved hjelp av kunstig intelligens, det vil nok også komme virtuelle lærere som kan skreddersy opplegg til studenter basert på deres individuelle behov.
  • Media: Journalistikken utnytter også kunstig intelligens. Bloomberg bruker Cyborg-teknologi for å gi deg en rask forståelse av komplekse økonomiske rapporter. Associated Press benytter seg av de naturlige språkkunnskapene til Automated Insights for å produsere 3 700 fortjenesteoppslag per år – nesten fire ganger mer enn i den siste tiden.
  • Kundeservice: Google jobber med en kunstig intelligens assistent, som kan ringe og ha menneskelignende samtaler for å gjøre avtaler på for eksempel frisørsalongen din. I tillegg til ord forstår systemet kontekst og nyanse.

kilder:

https://blogg.noroff.no/aktuelt/data-tech/5-eksempler-pa-kunstig-intelligens-du-moter-i-hverdagen/

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.htm

https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-future

Bilder:

https://www.governmentciomedia.com/chatbots-ai-security

https://unsplash.com/photos/g29arbbvPjo

Vil roboter ta over jobbene våre?

Første time startet veldig interessant, Arne krokan foreleser i Digital økonomi og forretningsmodeller introduserte oss for emnet. Vi gikk inn på hvordan den digitale verden har utviklet seg de siste 10 årene og hvordan den muligens vil fortsette å utvikle seg, hva vil dette si for fremtidens jobber? 

For 10 år siden fantes det ikke Google Chrome, Instagram, Snapchat, Uber eller App store. I denne moderne verden vi lever i nå, er det mange av oss som ikke kan tenke seg å gå en dag uten å sjekke mobilen sin. Vi er så avhengig av Instagram, Facebook og snapchat , vi putter alle detaljer om livene våre ut på sosiale medier, fra hva vi spiser, til hvor vi reiser og hva vi gjør. Teknologien har gitt oss en plattform til å komme i kontakt og spre budskap og meninger på null komma niks. I dag kan vi komme i kontakt med nesten alle i verden med kun noen tastetrykk på mobilen. Teknologien har gitt oss verktøy og ressurser som er revolusjonerende for verden vi lever i. 

The Future of jobs report 

Ledere og chief humans resource officers av noen av verdens største arbeidsgivere ble spurt om å reflektere over den siste utviklingen innen ansettelse av arbeidstakere, humankapital investerings trender i industrier og land. De vesentlige funnene som påvirker og former fremtiden, fremtreder i rapporten: 

Drivere som fører til forandring 

De neste fire årene vil bli dominert av fire spesifikke teknologiske fremskritt. Høyhastighets mobilt internett, kunstig intelligens, større bruk av Big data analyse og sky teknologi. Disse forandringsdriverne komplimenterer en rekke samfunnsøkonomiske trender som: Økonomisk vekst, utvidelse av utdanning og av middelklassen og et skift mot en grønnere global økonomi gjennom teknologisk utvikling, disse trendene vil påvirke forretningsveksten positivt, ettersom de skaper forretningsmuligheter sammen med spredning av nye teknologier. 

Maskiner tar over eksisterende oppgaver 

I 2022 forventes det at et betydelig antall oppgaver som nå blir utført av mennesker vil bli utført av maskiner, som f.eks. organisasjoners  informasjon og databehandling, informasjonssøk og overføringsoppgaver. I tillegg til dette vil oppgaver som anses som veldig menneskelig som å kommunisere og samhandle, koordinere, utvikle, administrere og gi råd, besluttningsprosesser også begynne å automatiseres.  

Etterspørsels økning i spesialistroller 

Innene 2022  forventes det en økning i etterspørsel etter rollene som dataanalytikere, forskere, programvare og applikasjonsutviklere, e-handel og sosiale medier spesialister. Andre roller som forventes å vokse som utnytter særlig menneskelige ferdigheter er salg og markedsføring, kundeservicemedarbeidere, kultur, opplæring og utvikling, organisasjons spesialister og innovasjonsledere. WEF har også oppdaget betydelige bevis på økende etterspørsel etter spesialist roller relatert til forståelse og utnyttelse av den nyeste teknologien  

Konklusjon 

Jeg tror det vil gi oss flere muligheter og mer medmenneskelige arbeidsoppgaver når robotene tar over de kjedelige og slitsomme oppgavene. istedenfor å være redd for at roboter skal ta over, burde vi være positive for alle de nye arbeidsoppgavene som vil komme. Det blir viktigere og viktigere at ansatte utstyres med passende ferdigheter som gjør dem i stand til å møte fremtidens arbeidsplasser. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf