Blokkjede revolusjon

Når vi gjør en transaksjon bruker vi banken som en pålitelig mellommann, Men blockchain gjør at forbrukere og leverandører kan koble seg direkte sammen, og behovet for banken som tredjepart forsvinner. 

En blokkjede er en kjede av blokker som inneholder informasjon. Fremfor at informasjonen ligger et sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører så har alle kjedene tilgang til informasjonen og man får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Om endringene godkjennes av alle partene så kan prosessen fortsette. 

bilde:  https://www.coinhouse.com/learn/blockchain/


Hvordan fungerer det ? 

Hvis man Bruker Bitcoin så vil blockchain lagre detaljene for hver transaksjon av den digitale valutaen. Teknologien stopper den samme Bitcoin som blir brukt mer enn en gang. 

Bilde: https://www.ft.com/content/eb1f8256-7b4b-11e5-a1fe-567b37f80b64


Hvorfor er det så revolusjonerende?

Teknologien kan fungere for nesten alle typer transaksjoner som inkluderer verdi, inkludert penger, varer og eiendom. De potensielle bruksområdene er nesten ubegrensede: fra å samle inn skatter til å gjøre det mulig for migranter å sende penger tilbake til familien i land der banktransaksjoner er vanskelig. 

Blockchain kan også bidra til å redusere svindel fordi hver transaksjon vil bli registrert og distribuert offentlig så alle parter kan se og følge med på endringer. 

Noen praktiske bruksområder for blokkjeder 

-Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon 

Når en pasient behandles på et sykehus oppstår det en  mengde med informasjon: røntgenbilder, prøvesvar, resepter, kurver, sykemeldinger og diagnoser. Denne infoen blir liggende i alle sykehusets systemer, men denne infoen burde også være tilgjengelig for pasienten. Hvis man benytter seg av blokkjede teknologi, kan sannheten ligge flere steder uten fare for avvik. Hvis vi drar til en annen lege, eller på et annet sykehus er det nyttig å ha med dokumentasjonen. Det vil også legge mer press på helsevesenet til å gjøre kloke og grundigere vurderinger. 

-Spore betalinger og øremerkede bistandspenger 

Tid og ressurser går med på å dokumentere at offentlige penger brukes etter hensikt, f.eks. At bistandspenger virkelig går til skoler, at en stortinget bevilget øremerket kreftforskning faktisk går til kreftforskningen, eller at en alenefar men bostøtte bruker bostøtten til bolig og ikke noe annet. Hvis alle offentlige penger ble veskelt inn til “NOK COIN” – en sporbar digital valuta. Da kunne vi ha fulgt den spesifikke bevilgningen, i all fall frem til pengene forlot offentlig sektor og ble vekslet til vanlige norske kroner.  

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/blockchain-explained-simply/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *